O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164

Cíl

Globálním cílem projektu je přispět ke zkvalitnění připravenosti studentů doktorského studijního programu a mladých vědeckých pracovníků na komunikaci s osobami se zdravotním postižením při řešení vědeckých záměrů a analýz s těmito probandy. Z uvedeného globálního cíle vyplývají cíle dílčí:

  1. Zkvalitnění komunikačních kompetencí studentů doktorského studijního programu a mladých vědeckých pracovníků a inspirace k využití těchto kompetencí při komunikace se skupinou zdravotně postižených
  2. Vytvořit kontaktní síť škol zabývajících se ve svých programech edukací a přes tato zařízení zajistit kooperační pracovníky z řad cílové skupiny projektu.
  3. Zajistit transfer získaných poznatků a metodických návodů mezi další vědecké pracovníky a zainteresovat je do problematiky s cílem zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením.
  4. Podpořit intersektoriální mobilitu mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem a pomocí této podpory vytvářet kvalitní týmy výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje.

exkurz realizaci projektu