Úvodní stránka

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164

Primárním obsahem projektu je vytváření kompetencí v oblasti komunikace studentů doktorského studijního programu a mladých vědeckých pracovníků s osobami se zdravotním postižením při řešení vědeckých záměrů a analýz při práci s touto skupinou.

Prostřednictvím klíčových aktivit bude provedena analýza relevantních informací na vybraných vysokých školách v ČR o úrovni vědomostí a dovedností v komunikaci se skupinou osob se zdravotním postižením.

Tato analýza bude prostředkem ke zpracování metodických materiálů a proškolení vědeckých pracovníků a doktorandů v práci s metodickými manuály včetně realizace kolokvií, která budou sloužit jako podklad pro doplnění metodik. Součástí projektu bude i mezinárodní konference, jejímž cílem bude přenos know-how projektu na další subjekty zabývající se vědeckou prací a výzkumným řešením komunikačních kompetencí.