Konference [10.5.2012]

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás zveme na odbornou mezinárodní konferenci věnovanou problematice komunikace osob se zdravotním postižením v nejširším slova smyslu. Toto setkání mladých vědeckých pracovníků je realizováno v rámci projektu Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením a uskuteční se 10. 5. 2012 v olomouckém hotelu Alley.

Účast na konferenci je bezplatná, konferenční poplatek není vyžadován.

Věříme, že připravovaná konference bude otevřeným prostorem pro společné sdílení poznatků a zkušeností a přinese všem účastníkům podnětné informace a zajímavé zážitky.
Konference se koná pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.
Budeme se těšit na setkání s vámi!
za organizační výbor
PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.


Tematické okruhy konference

Konference je primárně zaměřena zejména na následující tematické oblasti:

  • komunikace a osoby se zdravotním postižením
  • informační technologie v kontextu osob se zdravotním postižením
  • specifika komunikace osob se senzorickým a mentálním postižením
  • osoby se zdravotním postižením ve vztahu k intaktní společnosti
  • komunikační kompetence mladých vědeckých pracovníků směrem k osobám se zdravotním postižením

Jednací jazyky konference

čeština, slovenština, angličtina, němčina
V případě potřeby je možné zajistit simultánní tlumočení do znakového jazyka (v takovém případě nás, prosím, v dostatečném předstihu kontaktujte).

Registrace k aktivní účasti a informace pro autory

Přihlášky k aktivní účasti je možné zasílat v elektronické podobě do 4. 5. 2012.

Součástí přihlášky musí být rovněž abstrakt příspěvku (v českém a anglickém jazyce) a rovněž klíčová slova (v českém a anglickém jazyce).

Kompletní příspěvky očekáváme do 10. 5. 2012, případně je lze odevzdat na CD nosiči v době konání konference.

Rámcový program konference

09:30 – 10:00 | prezence účastníků konference
10:00 – 11:00 | plénum
11:00 – 11:30 | coffee break
11:30 – 12:30 | jednání v sekci I
12:30 – 14:00 | obědová přestávka
14:00 – 15:00 | jednání v sekci II
15:00 – 16:00 | workshop
16:00 | zakončení konference