Zpracování webových stránek

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164

Webové stránky vyhovujú štandardom medzinárodného konzorcia W3 (XHTML 1.0 Strict! a CSS level 2.1).

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

Webové stránky sú koncipované prostredníctvom beztabulkové layoutu, pričom prezentačná vrstva je úplne oddelená od obsahovej.